Laenufirma üritab siiski kaitsta end ning seepärast ollakse skeptilised esmakordse taotluse tegemisel. Kuna puudub muu tagatis peale sinu sõna, on kiirlaenu andmine laenuandja jaoks üsna riskantne. Tavapäraselt saab esmakordsel laenamisel taotleda kuni eurot , mõnel juhul lausa kuni eurot. Sellest kõrgemad laenusummad on pigem aga erand kui reegel.

Pea meeles, et ülaltoodud tingimused on üleüldised ning näitlikud, kuid ei garanteeri seda, et igal laenuandjal on samad tingimused. Veendu alati enne taotlemist, et tingimused sobiksid sulle. Teadupärast annavad kõik laenufirmad laenu pangakontole ning seejuures peaks olema ka Eesti pangakonto, mis on muidugi sinu nimel. Aga mida teha siis, kui sul ei ole võimalik kasutada pangakontot?

Kui keegi väidab, et saad tagatiseta laenu maksehäirega, on see sulaselge vale. Kui sul on minevikus olnud probleeme maksekohustuste tasumisega, siis ole väga väga hoolikas laenu võtmisega, isegi kui soovid võtta väikest laenu, mis ei tundu eriti suure kohustusena.

CNU toodab põhiliselt kahte liiki tooteid: kollast kooki mis sisaldab väga kontsentreeritud U 3 O 8 ja rikastamata UO 2. Kollane kook on standardne kaubeldav toode, millega kaubeldakse üle maailma ning mille hinnad ja kauplemistingimused on suhteliselt läbipaistvad.

Need kahtlused on võetud kokku alltoodud põhjendustes 30 – 46 täielik ülevaade on esitatud menetluse algatamise otsuse põhjendustes 44- Kahtlused CNU oma panuse suuruse kohta ümberkorralduskavas. Esiteks, mis puudutab omapanuse reaalset ja tegelikku iseloomu, siis esialgu leidis komisjon, et ükski neljast põhjenduses 27 loetletud oma panuse allikast ei vasta selle kriteeriumi tingimustele.

Päästmis- ja ümberkorraldamissuuniste punkti 63 kohaselt ei kuulu eeldatav tulevane tulu, nagu rahavoog, oma panuse hulka. Rumeenia esitatud lepingute puhul märkis komisjon, et realiseerusid ainult väikese maksumusega lepingud ja seda ka vaid osaliselt. Peale selle kahtles komisjon, kas kõik teised väljapakutud oma panuse allikad on sellised, mis ei ole riigiabi: need panused tulenesid ju kavandatud lepingutest riigiasutuste ja riigi omanduses olevate ettevõtetega.

Eelkõige ei suutnud Rumeenia näidata, et avalik-õiguslik asutus ANRSPS kirjutab kavandatud lepingud CNUga alla turuhindadega ja et teine kavandatud leping SNNiga mittevastavate materjalide töötlemise kohta sõlmitakse turutingimustel ehk teiste tööstusharus sõlmitavate tarnelepingutega võrdväärsetel tingimustel. Kolmandaks, Rumeenia esitatud teabe põhjal ei toetanud seda plaani ükski turuinvestor või laenuandja ega kavatsenudki seda teha.

Rumeenia ei suutnud komisjonile esitata ühtegi tõendavat viidet, nagu näiteks eellepingut, mis oleks näidanud ja tõendanud võimaliku tulevase turuinvestori huvi teavitatud ümberkorralduskava usaldamise, toetamise ja rahastamise vastu. Lõpetuseks tekitas komisjonis kahtlusi Rumeenia esitatud argument, et põhivarade müük on samuti oma panuse allikas. Selgusetuks jäi, mis oleks olnud selliste varade turuväärtus ja müügi ajakava ning mis kõige tähtsam, millises ulatuses oleks ümberkorraldusperioodi jooksul see müük suudetud edukalt ellu viia.

Kahtlused CNU pikaajalise elujõulisuse taastamise kohta. Komisjonil oli samuti kahtlusi, kas esialgne ümberkorralduskava tooks ümberkorraldusperioodi lõpuks kaasa CNU elujõulisuse taastamise. Tegelikult ei selgunud, et CNU oleks piisavalt tasuv, et ta suudaks ilma lisaabita turule jääda. Esiteks märkis komisjon, et Rumeenia jättis esitamata temalt nõutud peamiste majandusnäitajate kogumi ümberkorraldusperioodi kohta ning andmed iga praeguse või kavandatava tegevusvaldkonna Crucea-Botu?ana kaevandus, Feldioara tehas, Tulghe?-Grin?ie? kaevandus kasumlikkuse ja tootmiskulude kohta.

Koondandmetena esitatud teabe põhjal jäi selgusetuks, kas CNU suudab ümberkorraldusperioodi lõpuks pikaajalise elujõulisuse taastada. Teiseks jäi CNU kasumlikkus väikeseks isegi juhul, kui arvesse oli võetud hinnatoetus, mis pidi katma tootmiskulude ja UO 2 turuhinna vahe ning mida Rumeenia kvalifitseeris riigiabiks.

Kuna selle abi järkjärgulist vähendamist ümberkorraldusperioodi jooksul ette ei nähtud, siis järeldas komisjon esialgu, et on kaheldav – kui just lisatõendeid ei esitata -, kas CNU oleks ilma jätkuva riigipoolse tegevustoetuseta ümberkorraldusperioodi lõpuks elujõuline. Kolmandaks väljendas komisjon kahtlust Rumeenia ametiasutuste esitatud uue Tulghe?-Grin?ie?i kaevanduse investeeringute tegemise järgsete tootmiskulude kohta.

Eelkõige rõhutas komisjon seda, et Rumeenia ei esitanud ühtegi investeerimisuuringut, mis toetaks väidetavat U 3 O 8 tootmiskulu summas Rumeenia leud 97 eurot kilogrammi U kohta, 12 ning märkis, et see hinnang on Peale selle märkis komisjon, et uraani hinna prognoos, mille Rumeenia uude kaevandusse investeerimise kavade toetuseks esitas, oli aegunud ja ebausaldusväärne ning andis seetõttu alust kahtlusteks, kas uus kaevandus saab olla elujõuline.

Kuna päästmis- ja ümberkorraldamissuuniste punktis 51 on öeldud, et elujõulisuse taastamine ei tohi sõltuda optimistlikest eeldustest välistegurite, nagu näiteks hinnakõikumiste kohta, siis kahtles komisjon, kas päästmis- ja ümberkorraldamissuuniste kõnealusest punktist on kinni peetud. Kahtlused kompenseerivate meetmete suhtes. Sellega seoses märkis komisjon, et Rumeenia nägi ette vaid kaks käitumuslikku meedet. Algse ümberkorralduskava kohaselt hoiduks CNU ümberkorraldusperioodi jooksul osaluse ostmisest teistes ettevõtetes ja abi kasutamisest reklaamina oma toodete müügil.

Lisaks on enamike laenupakkujate puhul võimalik ise külastada laenufirma kontorit või ühte nende koostööpartneritest. Eile kasutas seda teenust 9 inimest. Viimati uuendatud: 5. Mis on kiirlaen? Mis on parimad kiirlaenud ja tavalise laenu vahe?

Kui te olete valmis võtma kiirlaenu: Üldised soovitused: Veenduge, et kiirlaen on tõesti vajalik Ärge võtke rohkem, kui vaja Alati makske õigeaegselt Kustutage laenud varem, kui teil tekib selline võimalus Tähtis: kui te mingil põhjusel ei suuda õigeks ajaks laenu tasuda, siis kohe võtke krediidiasutusega ühendust. Viimased arvustused kategoorias “kiirlaenud”:. Aive See on parem kui krediitkaart! Mark Olen raha üsna kiiresti kätte saanud, taotluse ajal probleeme ei olnud.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *